Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2022 оны ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан хаагчдад "Хувийн ашиг сонирхолын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, анхаарах зарим асуудлууд" сэдвээр тус шүүхийн тамгын газрын үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Дуламсүрэн сургалт зохион байгууллаа.

 

 

Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар