IMG-LOGO
 2022-05-27

Шүүхийн байрны орчин нөхцөл хүртээмжгүй, тав тухгүй байгаагаас үүдэн иргэд хувийн нууцаа хамгаалж чадахгүй байх зэргээр үндсэн эрхээ зөрчүүлж байна