IMG-LOGO
 2022-05-20

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцогчдод зориулан санамж хүргэж байна

         Шүүгчид нэр дэвшигч та цагаар уух эмийн жортой бол шалгалт эхлэхээс өмнө зохион байгуулж буй албан хаагч нарт мэдэгдэнэ үү. Улмаар таны эм уух цагийн хуваарьт тохируулан зохицуулалт хийнэ.