IMG-LOGO
 2022-05-19

Хяналтын шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдэд зөвлөж байна

Хяналтын шатны шүүхэд нэр дэвшигчдийн сонгон шалгаруулалттай холбоотой нийтлэг асуултуудад ШЕЗ-ийн гишүүн А.Отгонцэцэгээс тодруулга авлаа.

Тайлбар мэдээллийг хүлээн авна уу