IMG-LOGO
 2022-02-28

Гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын хугацааг хойшлууллаа

       Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлийн шалгалтын комиссоос Шүүхийн захиргааны байгууллагын гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтыг 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр явуулахаар зарласан байсан. Энэхүү сонгон шалгаруулалтыг 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр явуулахаар хойшлууллаа.

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлийн шалгалтын комисс