IMG-LOGO
 2022-02-07

Төрийн албаны удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.2-т заасныг тус тус үндэслэн удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. Энд дарж танилцана уу. 

 

1. Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

2. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

3. Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

4, Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

5. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

6. Баянгол, Хан-уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

7. Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

8. Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

9. Завхан аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

10. Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

11. Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

12. Төв аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ