IMG-LOGO
 2022-01-31

Төрийн албаны удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

 

1. УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ