IMG-LOGO
 2020-10-08

Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

     Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 23 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг тус тус үндэслэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн хараат бус байдлыг хангах хэлтсийн Шүүгчийн хараат бус байдал, ХАСХОМ хариуцсан референтийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг ЭНД дарж үзнэ үү. 

      Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн хүний нөөцийн газрын Шүүхийн захиргааны хүний нөөц хариуцсан референтийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг ЭНД дарж үзнэ үү.

     Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Шүүгчийн туслахын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг ЭНД дарж үзнэ үү. 

     Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг ЭНД дарж үзнэ үү. 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ
Холбоо барих утас: 70008041