IMG-LOGO
 2020-10-08

Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

     Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 23 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.2-т заасныг тус тус үндэслэн Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон
шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. 

     Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 23 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагууТөрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.2-т заасныг тус тус үндэслэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн хараат бус байдлыг хангах хэлтсийн даргын албан тушаалын сонгон
шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ
Холбоо барих утас: 70008041